Ảnh minh họa.

Sau khi tiếp xúc với những người nghi nhiễm hoặc nhiễm Covid-19, chúng ta phải làm gì để tránh lây nhiễm?

PV